2011/11/14

ERABILERA MAKURRAK ETA ERDERAKADAK

Perpausak
Akastuna
Egokia
Ote partikula ez erabiltzea: *Nork jakinen du hori? Nork jakinen ote du hori?
Noski hitza behar ez denean erabiltzea: *Noski baietz! Bai horixe! Jakina!
Harridurazko esaldiak: *Zein polita da! Zein polita den!
Galdegaiaren erabilera okerra: *Koldo dago? Koldo hor al dago?
Izenen erabilera
Akastuna
Egokia
Izen zenbakarriak eta izen zenbakaitzak: *Hotz asko egiten zuen. Hotz handia egiten zuen.
Generoa erabiltzea euskaraz: *Aitonen etxera joan da Aitona-amonen etxera joan da
Izenordainen erabilera
Akastuna
Egokia
Izenordain indartuak: *Ni pertsonalki joanen naiz. Ni neu joanen naiz.
Izenordain zehaztugabeak: Nor etorri da? *Inor. Nor etorri da? Inor ez
Bihurkari gaiztoak: *Ez naiz ikusten lan horretan Ez dut nire burua ikusten lan horretan
Elkarkari gaiztoak: *Elkar bazkaldu dugu Elkarrekin bazkaldu dugu
Determinatzaileen erabilera
Akastuna
Egokia
Artikulurik ez erabiltzea: *Lizarrako udal Lizarrako udala
Bera eta berdina nahastea: *Irakasle berdina dute. Irakasle bera dute.
Artikuluaren ordez bat zenbatzailea erabiltzea: *Ideia on bat izan duzu. Ideia ona izan duzu.
-ko atzizkiaren ordez -tako erabiltzea: *Zazpi kilotako legatza Zazpi kiloko legatza.
Kiroletako emaitzak: *Lau-hiru galdu zuten Lau eta hiru galdu zuten
Beste bat erabili ordez berri bat erabiltzea: *Lagun berri bat dator. Beste lagun bat dator
Izenondoen erabilera
Akastuna
Egokia
Kokagune desegokia: *Nazional hizkuntza Hizkuntza nazionala.
Hoberen ordez hobeago erabiltzea: *Nirea zurea baino hobeagoa da. Nirea zurea baino hobea da.
Aditzaren erabilera
Akastuna
Egokia
Aditz-partizipioa aditzondo gisa erabiltzea: *Ateak itxitak daude. Ateak itxita daude.
Gerundioaren erabilera: *Hitz egiten irabazi zuen. Hitz eginez irabazi zuen.
Aspektuaren erabilera: *Orain zer egiten duzu? Orain zer egiten ari zara?
Deklinabidearen erabilera
Akastuna
Egokia
A itsatsia ez errespetatzea: *Gauz bat. Gauza bat.
Mugagabea erabili ordez mugatua erabiltzea: *Zein etxean egon zara?. Zein etxetan egon zara?
Ergatiboa: *Ni hori irakurri dut. Nik hori irakurri dut.
-arte eta -raino nahastea: *Etxerarte lagunduko dizut *Etxeraino lagunduko dizut
Partitiboa: *Ez dut astia. Ez dut astirik.

No hay comentarios:

Publicar un comentario