2011/10/03

C) ARIKETA

OPORRALDI BEREZIAK

Gure gizartean badirudi lanak gure bizimoduaren ardatz izateari utzi eta aisiak hartu diola leku. Egun ez dago zalantzarik lanak baduela garrantzirik, bestela erreparatu besterik ez dugu horrek ekartzen dizkigun buruhausteei, baina gizarteak bere egiturak, baliabideak, azturak aldatu egin ditu eta aisiaren kulturari tarte egin.
Kultura berri honetan oso adieragarria da oporrek duten garrantzia; izan ere, familia berean bizi dira lehengo ohiturei jarraitu eta inoiz oporraldirik egin ez dutenak eta urtero, hutsegin gabe, eta batzuetan ahalegin ekonomiko handia eginda, oporraldi bikaina egiten dutenak.

EGITEKOA:
. Aurreko atalean bezala, bilatu gaiari buruzko 10 aztergai.

No hay comentarios:

Publicar un comentario